วัดป่ากลางทุ่ง จ.ปทุมธานี

วัดป่ากลางทุ่ง ภายในอุโบสถผนังด้านหลังพระประธาน ปรากฏภาพเขียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งอดีตประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีภายในซุ้มเรืองแก้วอันวิจิตร ด้านซ้ายขวามีสาวกบนฐานดอกบัวบาน ประนมมือด้วยดอกบัว 3 ดอก น้อมกายไปข้างหน้าอย่างอ่อนช้อยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาพื้นผนังสีแดงชาด เขียนภาพดอกไม้ร่วงโปรยลงมาเป็นระยะ จึงเป็นผลงานในอดีตอันทรงคุณค่าของเมืองปทุมธานี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งที่ผู้คนนับถือ  และนิยมมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว

ชื่อ : วัดป่ากลางทุ่ง 
ที่ตั้ง :
ตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทสถานที่ : ศาสนสถาน / วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติธรรม


พระประธานในพระอุโบสถ

โรงเรียนพระปริยัติ


อีกฟากหนึ่งซึ่งมีถนนผ่านกลางวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งหลวงพ่อได้เมตตามาสอนพระนวกะด้วยตนเองเสมอ อาคารนี้สร้างด้วยไม้ในรูปแบบของวัดมอญทั้งหลาย มีเสาหงส์อยู่ระหว่างบันไดทางขึ้นและอักขระรามัญที่ซุ้มประตู บนอาสน์สงฆ์ด้านในสุดมีพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานด้านซ้ายเป็นภาพพระเวสสันดร ความเป็นชุมชนชนบทที่มีอยู่มากที่วัดป่ากลางทุ่งแห่งนี้  จึงไม่ไกลเกินสำหรับคนเมืองหลวงและจังหวัดใกล้เคียงที่จะหาเวลามาเยี่ยมเยือนกราบพระและสนทนาธรรมกับท่าน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial