วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี   สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะพบ ศาลาเปลื้องเครื่อง เป็นอันดับแรก ศาลาเปลื้องเครื่องนี้ใช้เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลื้องเครื่องทรง ก่อนที่จะเข้าพิธีทาง ศาสนาในพระวิหารหรือพระอุโบสถ ปัจจุบันศาลาเปลื้องเครื่องคงเหลือเพียงเสาเอนอยู่เท่านั้น

 

ชื่อ :  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
ที่ตั้ง :  ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประเภท :  วัดอาราม
สถาปัตยกรรม  :  ขอมโบราณ กอธิกแบบฝรั่งเศส
สิ่งที่น่าสนใจ   :  มีพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงที่สุดในลพบุรี
พระปรางค์องค์ใหญ่ ที่สูงที่สุดใน ลพบุรี สร้างเป็นพุทธเจดีย์ องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงโบกปูน มีเครื่องประดับลวดลายเป็นพระพุทธรูปและพุทธประวัติ ที่ลายปูนปั้น หน้าบันพระปรางค์แสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายาน และซุ้มโคปุระของปรางค์องค์ใหญ่เป็นศิลปะละโว้ มีลายปูนปั้น ที่ถือว่างามมาก เดิมคงจะสร้างในสมัยขอมเรืองอำนาจ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนี้เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. เว้นวันจันทร์-อังคาร

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial