วัดมหาธาตุ จ.ชัยนาท

                 โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ

ที่ตั้ง :  ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ :  – วิหารวัดมหาธาตุ
พระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง)
สิ่งของโบราณอีกมากมาย
แผนที่  :  

ตัวอย่าง วัดมหาธาตุ


หลวงพ่อใหญ่ วัดมหาธาตุ

 
หลวงพ่อใหญ่ วัดมหาธาตุ
วิหารวัดมหาธาตุ สภาพทั่วไปชำรุดไม่มีหลังคาคงปรากฏด้านหน้าเป็นรูปแปดเหลี่ยมแบบเสาวอหารในสมัยอยุธยา มีบัวหัวเสาเป็นกมล มีทางขึ้นด้านหน้าทางเดียว ด้านหลังพระวิหารมีทางเดินเชื่อมต่อ
กับระเบียงคดออกไปสู่ล่นพระธาตุได้ มีพระพุทธรูปปูนปั้นเป็นพระประธาน 1 องค์ เป็นลักษณะช่างสกุลเมืองสรรค์ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ 700 ปี

  
ปรางค์กลีบมะเฟือง
พระปรางค์กลีบมะเฟือง  องค์พระธาตุมีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง  ตั้งอยู่ฐานสี่เหลี่ยม  เป็นศิลปะสมัยลพบุรี  กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2526

 
ระฆังหินหรือฆ้องหิน
วัดนี้จะเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่างๆไว้

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial