อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม โดยเฉพาะน้ำตกเขาสามหลั่น  นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ทางคมนาคมสะดวกสบาย  แต่เดิมอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย   ได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกสามหลั่น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพระฉายทั้งหมด  ต่อมาเมื่อกรมป่าไม้จัดตั้งกองอุทยานแห่งชาติขึ้นใหม่  จึงได้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดสระบุรี  และได้ความนิยมมากมายติดต่อกันมาเรื่อยๆ

ชื่อ :  อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย
ตั้งอยู่ : อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ฤดูกาลท่องเที่ยว : ปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนตุลาคม น้ำตกมีความสวยงามมาก
จุดเด่นที่น่าสนใจ   :   อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย เป็นอุทยานที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพร โดยสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปกลับได้ภายในวันเดียวกัน ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม คือ น้ำตกโพธิ์หินดาษ น้ำตกโตนรากไทร และน้ำตกสามหลั่น

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial