“แหลมผักเบี้ย” ป่าโกงกางจากหัวใจพ่อ
“แหลมผักเบี้ย” ป่าโกงกางจากหัวใจพ่อ

“แหลมผักเบี้ย” ป่าโกงกางจากหัวใจพ่อ

“แหลมผักเบี้ย” ป่าโกงกางจากหัวใจพ่อ
“แหลมผักเบี้ย” ป่าโกงกางจากหัวใจพ่อ

 

“เพชรบุรี”ได้ขึ้นชื่อว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอยู่มากมาย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดน่าเที่ยวในใจของใครหลายคน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนี้คงหนีไม่พ้น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาวัง หรือจะเป็นถ้ำเขาหลวงที่มีความสูงกว่า 90 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม สามารถมองเห็นลำแสงที่ผ่านเข้ามาในถ้ำได้ และยังรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอีกมากมายที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักหากใครกำลังคิดอยากจะเดินทางไปเพชรบุรี และอยากสัมผัสธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์“แหลมผักเบี้ย”จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเมื่อไปเยือนแน่
เพราะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่ถึง 2 ชั่วโมงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมทะเลที่มีหาดเลนอุดมสมบูรณ์ มีป่าชายเลนต้นโกงกางและต้นแสมขึ้นอยู่อย่างเบียดเสียดหนาแน่น
จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด ตลอดเส้นทางยังพบเห็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นได้ทั่วไป อย่างเช่น ปลาตีน ซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั้งปลาตีนเล็กปลาตีนใหญ่

งูกินปลา ปูที่มีหน้าตาแปลกรวมทั้งยังเป็นแหล่งที่พักอาศัยและเป็นทางผ่านในการอพยพในช่วงฤดูหนาวของนกสายพันธุ์ต่างๆ กว่า 200 ชนิดทำให้แหลมผักเบี้ยได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของนักดูนกกันเลยทีเดียว
สาเหตุที่แหลมผักเบี้ยมีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างทุกวันนี้ ก็เพราะด้วยพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเห็นปัญหาของการปล่อยน้ำเสียจาก
ครัวเรือนที่มีปริมาณมาก ปัญหานี้จึงส่งผลให้ “แม่น้ำเพชรบุรี”เกิดการเน่าเสียอย่างมาก จนแทบจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงทรงพระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง
การอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ (กปร.) และกรมชลประทานช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จนก่อเกิดเป็น “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”ขึ้นมานั่นเอง
จากที่เคยเสื่อมโทรม ไม่มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ป่าชายเลนมากขึ้น และเมื่อระบบนิเวศดีขึ้น ทำให้สัตว์น้ำกลับเข้ามาอยู่อาศัยกว่า 150ชนิด ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับคนในพื้นที่ทำ
ให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการจับสัตว์น้ำจำหน่าย โดยเฉพาะหอยตลับที่สามารถจับได้ถึงวันละ 3ตัน เป็นสิ่งยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังทำให้โครงการฯ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดเพชรบุรีด้วย  galaxyslot-online.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial